Vydařené "Léto v ?elezných horách"

Klub Českých turistů Havlíčkův Brod a Obecní úřad Sobíňov ji? po dvacáté pořádal v Sobíňově dálkový pochod a cyklojízdu LÉTO V ?ELEZNÝCH HORÁCH.

Vratislav Voral |Neděle 3.08.2014, 14:37 | About me | 0 komentářů

Sobíňov slaví 630 let od první zmínky o obci.

O prvních dvou víkendech července jsme v Sobíňově oslavili 630 let obce. Spojili jsme to s poutí, která je ka?dou první a druhou neděli v červenci.

Vratislav Voral |Neděle 20.07.2014, 14:08 | About me | 0 komentářů

RETRO - vzpomínka na RALLYE PAŘÍ? DAKAR 1985

Minulý týden jsem na ČT.zahlédl vzpomínky na první začátky na?ich TATER a LIAZEK na této rallye.
A tak jsem si zavzpomínal i já.

Pí?e se rok 1985 a já jsem jako voják základní vojenské slu?by u PROTE, co? byl prapor oprav techniky při VV? pozemního vojska ve Vy?kově.

Vratislav Voral |Pátek 13.06.2014, 22:17 | About me | 0 komentářů

Vypro??ovací tank t-72

Na Vysočině je dislokován u ?elezničních hasičů v Havlíčkově Brodě vypro??ovací tank t-72. Je to jeden z nejsilněj?ích vypro??ovacích strojů na na?em území a jeho parametry jsou úctyhodné.

Vratislav Voral |Neděle 8.06.2014, 07:58 | About me | 1 kometář

?KODA RALLYE 2014.

Rok se s rokem se?el a nás pár nad?enců, kteří je?tě zůstali ve ?koda klubu, se 7. 6. 2014 se?lo na ji? dvanáctém ročníku ?koda rallye.

Vratislav Voral |Neděle 8.06.2014, 07:17 | About me | 0 komentářů

SOBÍŇOV VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2014

Dne 10. 5. 2014 po del?í odmlce proběhlo ji? druhé vítání nových občánků.

Jsem rád, ?e jsme na tuto tradici loni navázali, doplnili do kroniky v?echna chybějící jména a důstojně uvedli tyto krásné a spokojené děti do na?í obce.

Vratislav Voral |Sobota 10.05.2014, 20:40 | About me | 0 komentářů